Run against yourself, others and corona

Join the Corona Solo Run

A world-wide virtual running race on Saturday 18 July & 1 August

Participation of the Corona Solo Run is free. However, if you would like to make a donation to the hospitals fighting against corona you can upgrade your subscription to premium or select an option below

Race day in

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

5k on 18 July

15k on 1 August

sign up

strava club

coronasolorun corona solo

participants

teams

€5

€10

€50

€75

€100

Other

rode-kruis-logo-transparant

By upgrading your subscription to premium you support hospitals fighting against corona. We will make donations to ‘Het Rode Kruis’ and the winner of the Corona Solo Run will be asked to hand over the raised donations in person to ‘Het Rode Kruis’. Follow our funding page here.

Participation

Individual

  Similar to the previous editions you will run your 5k and/or 15k individually.  

 

Team

A team must consist of at least 4 and a maximum of 6 runners.

The average of the 4 fastest times will count for the team standing.

Think of a team name!

All team members must sign up, run and upload their race on race day.

One (premium) team member creates the team and invites the other members.

Step by step

1. Sign up here! You can also sign up with a team (minimum of 4), but you still run your race solo!

2. Unlock lots of benefits and support a foundation by upgrading to a premium subscription. See more here.

premium

3. Find your route! It has to be a lap, to prevent running downhill only.

4. Run your solo race on Saturday 18 July and/or 1 August!

5. Return here to select your Strava race activity for it to appear in the live results!

Information

Nederlands

Geachte hardlopers ,

Dankzij jullie waren de vorige Corona Solo edities een geweldig succes! Hierbij de uitleg en regels voor de CoronaSoloRun op Zaterdag 18 Juli en 1 Augustus.

 

Aanmelding voor de CoronaSoloRun werkt als volgt:

  1. Ga naar CoronaSolo.run
  2. Log in met je Strava Account
  3. Bepaal welke toestemmingen je ons wil geven en druk op ‘toestaan’. Wij adviseren om alle toestemmingen te geven, om eventuele obstructies in de uitslagverwerking te voorkomen.
  4. Maak vervolgens je profiel compleet door nationaliteit, leeftijd en e-mail in te vullen. Beslis ook of je nog wilt deelnemen met een team. Een team moet bestaan uit minimaal vier en maximaal zes personen. De vier snelste tijden tellen voor het klassement.
  5. Beslis of je je inschrijving upgrade naar premiumHiermeer steun je het Rode Kruis, de organisatie en krijg je toegang tot het maken van een team, startnummer, en meer! Bekijk alles hier.
  6. Je bent nu aangemeld voor de CoronaSoloRun! Lees alle regels en informatie goed door, zodat je op de hoogte bent en de uitslagverwerking op de wedstrijddag soepel verloopt.
  7. Op de wedstrijddag (18 Juli & 1 Augustus) dien je op deze pagina terug te komen om je resultaat te uploaden naar onze liveresults! Hier verschijnen al jouw Strava activiteiten van die dag. Selecteer op vervolgens de activiteit van jouw race en deze zal in de live ranglijst verschijnen!

 

Er zijn een aantal spelregels en voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om deel te nemen.

Spelregels:

– Stippel zelf je snelste rondje uit.

– Het moet een rondje zijn. Dus je dient (ongeveer) op dezelfde plek te starten alswel te finishen. Wij accepteren een marge van 500 meter (hemelsbreed) tussen start en finish locatie! Je mag ook een zogeheten ‘out & back’ ronde doen, dus op de helft omdraaien en dan teruglopen. Als je maar minimaal aan de 5,00 of 15,00 km komt! Ook mogen er meerdere kleinere rondes gelopen worden met een maximum van drie!

– Het moet een GPS bestand zijn met een afstand van minimaal 5,00 of 15,00 km.

– Ren je race op de weg, bos of in een park. Gebruik geen atletiekbaan of sportfaciliteit. Een aantal atletiekbanen in Nederland zijn alweer geopend, maar dat is niet overal zo. Om de virtuele wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden is er voor gekozen om voor nu aan dit standpunt vast te houden.

– Deze runs mogen op 18 Juli en 1 Augustus (00.00-23.59 CET) de hele dag gelopen worden!

– Er geldt een apart mannen, vrouwen en teamklassement.

– Onthoud dat deze run solo gelopen moet worden! Ook als team loopt dus elk teamlid solo zijn/haar race.

– Houd je aan de CORONA maatregelen van het RIVM en vermijdt het lopen in groepjes en drukke routes, de organisatie is niet aansprakelijk voor het overtreden van de CORONA-regels!

– Alleen deelnemen wanneer je helemaal fit bent, blijf uiteraard binnen bij verkoudheidsklachten!

– Omdat dit evenement puur voor het plezier is georganiseerd gaan we er vanuit dat iedereen eerlijk is. Dit betekent: geen fiets/scooter/autobestanden!

 

Veel succes!

English

Dear runners,

Thanks to you, the previous Corona Solo events were a great success! Here you can find the explanations and rules for the CoronaSoloRun on Saturday 18 July and 1 August.

 

Registration for the CoronaSoloRun works as follows:

1. Go to Coronasolo.run
2. Log in with your Strava Account
3. Determine which permissions you want to give us and press “authorise“. We recommend giving all permissions to avoid any obstacles when prosessing your result.
4. Please complete your profile by entering nationality, age and email. You can also decide if you want to participate with a team. A team must consist of a minimum of four and a maximum of six people. The average of the four fastest times will count for the standing.
5. You can decide whether to upgrade your registration to premium. With this, you support ‘Het Rode Kruis’ and the Corona Solo organization. This will also gain you access to the team creation, bib-number, and more! View everything here.
6. You are now registered for the CoronaSoloRun! Read all rules and information carefully, so that you are informed and race day runs smoothly for you and the organisation.

7. On race day (18 July & 1 August) you must return to this page to upload your run to our live results! All your Strava activities of that day will appear here. Then select the activity of your race and it will appear in the live results!

 

There are a number of rules and conditions that must be met to participate.

Rules of the race:

– Plan your fastest lap yourself.

– It must be a lap. So you have to start (approximately) in the same place as you finish. We accept a margin of 500 meters (as the crow flies) between the start and finish location! You can also do a so-called “out & back” lap, so turn around halfway and then run back. Several smaller laps may also be run with a maximum of three laps!

– It must be a GPS file with a distance of at least 5.00 or 15,00 km.

– Run your 3k on the road, forest or in a park. Do not use a running track or sports facility. A couple of athletics tracks in the Netherlands have already reopened, but this is not the case everywhere. In order to keep the virtual competition as fair as possible, it has been decided to stick to this rule for now.

– These races can be run all day on 18 July (5k) and 1 August (15k) (00.00-23.59 CET)!

– There is a separate men, women and team standings.

– Remember that this run must be run solo! So as a team, each team member runs his/her race solo.

– Adhere to RIVM’s and WHO corona measures and avoid running in groups and busy routes. The organization is not liable for violating the corona rules!

– Only participate if you are healthy, of course stay indoors when you are experiencing any cold or flu symptoms!

– Because this event is organised purely for fun, we assume that everyone is fair. This means: no bicycle/scooter/car files!

 

Goodluck!

Results 

CoronaSolo Run 5k 

OVERALL

MALE

FEMALE

TEAM

 

CoronaSolo Run 15k

OVERALL

MALE

FEMALE

TEAM

 

Thank you all for participating!

Shop

Our Partners & Sponsors

Interested to supply prizes? Contact us below!

Strava Club Statistics

Get In Touch