Run against yourself, others and corona

Join our virtual 5k race on Saturday 25 April

Participation of the CoronaSolo5k is free, however if you would like to make a donation to the hospitals fighting against corona you can select an option below

€5

€10

€50

€75

€100

Other

Make a Donation

Join the run

participants

different countries

Strava Club Statistics

Take a look back

Information and rules

ENGLISH

Dear runners from near and far,

Due to the cancelation of races in the coming weeks, there are no possibilities to test your form. To prevent you from getting into a training dip, we have organized the CoronaSolo5k on 25 April 2020.

A goal to work towards!
The intention is that everyone will run a 5 kilometer solo race on Saturday, 25 April.

Rules of the race:
– It must be a lap. So you have to start (approximately) in the same place as you finish. We understand that a lap of exactly 5.00 km is difficult to achieve. That is why we will use a margin of 200 m between start and finish!
– Plan your fastest lap yourself.
– It must be a GPS file with a distance of at least 5.00 km (files less than 5.00 km will not be included in the rankings).

– Please include the following details in your Strava activity title: “CoronaSolo5k; First and last name; Gender; Age; Nationality’

 

NOTE: Please upload your 5 km race as a SEPARATE FILE! (Do not include your warm up and cooling down, but a separate file of only the 5 km race. So start a new training on your watch !!).

– This 5 kilometer race can be run at any time of the day on 25 April (00.00-23.59 CET).
– There will be a separate men’s and women’s classification.
– Remember that this run must be run solo!
– Adhere to WHO and RIVM’s CORONA measures and avoid walking in groups, busy routes. The organization is not liable for violation of the CORONA rules!
– Only participate when you are fully fit, of course stay indoors if you have any signs of a cold or flu.
– Because this event is organized purely for fun and we do not charge registration fees, we assume that everyone is fair. This means: no bicycle/scooter/car files!
– The winner may call themselves Corona-5k KING forever! ?

How can you participate?

1. Go to https://www.strava.com/clubs/571390?oq=corona and click ‘Join’
2. You are now registered for the event, all you now have to do is run as fast as possible on a lap of 5 kilometers on 25 April (for game rules, see above). Your GPS file that you upload to Strava will be automatically uploaded to the competition page.
3. You are responsible for removing or putting to private of any warming ups, cooling downs or other peripheral matters around the 5 km race, otherwise the club page will become chaos and hinder the organization in drawing up the results.
4. After 25 April, 23.59, the final results will be compiled by the organization into overall standings and posted on the CoronaSolo5k Facebook page!

PLEASE NOTE: You must be a member of Strava to participate!

Thank you and we look forward to your participation,

The Organizers of the CoronaSolo5k.

NEDERLANDS

Geachte hardlopers ,

In verband met afgelaste wedstrijden komende weken zijn er geen mogelijkheden om je vorm te testen. Om te voorkomen dat je in een trainingsdipje terecht komt organiseren wij de CoronaSolo5k op 25 April 2020.

Een doel om naartoe te werken!
De bedoeling is dat iedereen een 5 kilometer solo loopt op zaterdag 25 april.

Spelregels:
– Het moet een rondje zijn. Dus je dient (ongeveer) op dezelfde plek te starten alswel te finishen. We begrijpen dat een rondje van exact 5,00km moeilijk te realiseren is. Daarom hanteren wij een marge van 200M tussen start en finish!

LET OP: Je mag ook een zogeheten ‘out & back’ ronde doen, dus op de helft omdraaien en dan teruglopen. Als je maar minimaal aan de 5,00km komt! Ook mogen er meerdere kleinere rondjes gelopen worden.

– Stippel zelf je snelste rondje uit.
– Het moet een GPS bestand zijn met een afstand van minimaal 5,00 km. (bestanden van minder dan 5,00 km tellen niet mee voor het klassement)

– Graag de volgende informatie in het de titel van de Strava activiteit plaatsen: “CoronaSolo5k; Voor-achternaam; Geslacht; Leeftijd; Nationaliteit”

 

 

LET OP: Graag je 5km race als APART BESTAND uploaden! (Dus niet met warmup en cooling down erbij maar apart bestand van 5km. Start dus een nieuwe training op je horloge!!)

– Deze 5 kilometer mag op 25 april (00.00-23.59 CET) de hele dag gelopen worden!
– Er geldt een apart mannen- en vrouwenklassement.
– Onthoud dat deze run solo gelopen moet worden!
– Houd je aan de CORONA maatregelen van het RIVM en vermijdt het lopen in groepjes en drukke routes, de organisatie is niet aansprakelijk voor het overtreden van de CORONA-regels!
– Alleen deelnemen wanneer je helemaal fit bent, blijf uiteraard binnen bij verkoudheidsklachten!
– Omdat dit evenement puur voor het plezier is georganiseerd gaan we er vanuit dat iedereen eerlijk is. Dit betekent: geen fiets/scooter/autobestanden!
– De winnaar mag zich voor altijd Corona-5k KING noemen! ?

Hoe kan je meedoen?

1. Ga naar https://www.strava.com/clubs/571390?oq=corona en klik op ‘Lid worden)
2. Je staat nu geregistreerd voor het evenement, het enige wat je nu moet doen is zo hard mogelijk een ronde van 5 kiliometer lopen op 25 april (voor spelregels, zie hierboven). Je GPS bestand wat je upload op Strava wordt automatisch geüpload op de pagina van de wedstrijd/club.
3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het die dag VERWIJDEREN OF OP PRIVÉ ZETTEN VAN EVENTUELE WARMING UPS, COOLING DOWNS EN ANDERE RANDZAKEN RONDOM DE 5 KILOMETER, anders wordt de clubpagina een chaos en belemmerd de organisatie in het opmaken van de uitslagen.
4. Na 25 April 23.59 wordt het klassement opgemaakt door de organisatie!

LET OP: Je dient aangesloten te zijn bij Strava om mee te kunnen doen!

Groeten, de Organisatoren van de CoronaSolo5k.

Results CoronaSolo5k

English

Dear runners from near and far, The results! We hope you enjoyed your participation in this worldwide virtual solo run as much as we did. As you might have seen there 3 different files; men, women and overall. Tip: use ‘crtl’+F to quickly search your name.

Due to circumstances we might have missed some of the results. Can’t you find your result in the list or do you have questions or comments about the results? Sent an e-mail before Monday evening 27th April 23.59 with a clear screenshot or link of your Strava 5k-run to info@coronasolo5k.com and we will include your result in the list!

Would you like to thank the organisation with a cup of coffee for their hard work? Use one of the links below to make a donation starting from only 1 euro. It would be much appreciated and would allow us to cover the costs for a second CoronaSolo run!

Thank you, Jelmer and Tom

 

Nederlands

Beste hardlopers, De uitslagen! Wij hopen dat je je deelname aan deze wereldwijde virtuele solo run net zo leuk vonden als ons. Zoals je wellicht al hebt gezien zijn er 3 bestanden; mannen, vrouwen en totaal uitslagen. Tip: Gebruik ‘crtl’ + F om op een snelle manier je naam te zoeken.

Door omstandigheden kan het zijn dat wij bepaalde uitslagen hebben gemist. Kun je jezelf niet terug vinden en/of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan voor maandagavond 27 april 23.59 een duidelijk screenshot of link van jou strava-bestand naar info@coronasolo5k.com en wij zorgen dat jou resultaat als nog wordt toegevoegd!

Zou je de organisatie willen bedanken met een kopje koffie voor hun harde werk? Maak dan aub gebruik van onderstaande donatie links, startend al vanaf 1 euro. Alvast hartelijk dank daarvoor en dat helpt ons om in ieder geval onze kosten glad te strijken, zodat we nog een tweede CoronaSolo5k kunnen organiseren!

Bedankt, Jelmer en Tom

 

UPDATED RESULTS 28-04-2020

 

TOTAL

MEN

WOMEN

Our Partners & Sponsors

Prizes

Maurten & Doubdle are supplying prizes for the three fastest men and women.

Get In Touch